Thông báo

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán(08/07/2019)

PV Drilling công bố thông tin đến Quý Cổ đông về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị kiểm toán như sau:
 
• Hợp đồng số: 039/VN1A-HC-HĐ, ngày 08/7/2019.
 
• Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 
• Nội dung hợp đồng:
 
o Soát xét báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019.
o Kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty và các Công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
 
File đính kèm: Link
 
Trân trọng,
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
36,775,209Lượt truy cập