Thông báo

CBTT về việc thay đổi nhân sự(14/04/2017)

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) của PV Drilling đã có Quyết định số 01/04/2017/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2017 về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Danh Rạng giữ chức Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.

- Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
24,042,288Lượt truy cập