Thông báo

CBTT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc PV Drilling(12/02/2020)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc PV Drilling như đính kèm.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,477,678Lượt truy cập