Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 4/2019(29/01/2020)

PV Drilling công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q4/2019 như đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm:
- CBTT giải trình BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất Q4/2019: Link
- BCTC Hợp nhất 2019 đã kiểm toán (USD & VND): Link
- BCTC Công ty Mẹ 2019 đã kiểm toán (USD & VND): Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,111,346Lượt truy cập