Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 4/2017(30/01/2018)

PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q4/2017, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

Q4/2017

Q4/2016

% tăng/giảm

Q4/2017

Q4/2016

% tăng/giảm

Doanh thu

790,6

478,7

65,2%

1.188,4

811,0
46,5%

Lợi nhuận sau thuế (*)

251,7

23,8

957,6%

253,7

34,2

641,8%

(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

So với Q4/2016, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất của PV Drilling trong Q4/2017 có sự cải thiện, tăng tương ứng 957,6% và 641,8% chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

-    Số lượng giàn khoan tự nâng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước (Q4/2017 là 3,6 giàn so với 2,1 giàn của Q4/2016);
-    PV Drilling tiếp tục thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí và tinh gọn bộ máy;
-    Trong Q4/2017, Tổng Công ty đã thực hiện hoàn nhập Quỹ phát triển Khoa học công nghệ của các năm 2013, 2014 và 2015 chưa sử dụng hết theo quy định.

Cùng với việc thị trường dầu khí đang có những tín hiệu tích cực khi giá dầu đã tăng trên 70 USD/thùng và đơn giá cho thuê giàn khoan trong khu vực đang dần được cải thiện, Tổng Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.

Trân trọng,

Tải Báo cáo:

- BCTC Hợp nhất Q4/2017: Link
- BCTC Cty mẹ Q4/2017: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
32,409,383Lượt truy cập