Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 2/2017(28/07/2017)

PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q2/2017, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:
 

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

Q2/2017

Q2/2016

% tăng/giảm

Q2/2017

Q2/2016

% tăng/giảm

Doanh thu

629,9

747,3

-15,7%

945,3

1.775,8
-46,8%

Lợi nhuận sau thuế (*)

-12,0

11,3

-206,2%

-45,2

19,9

-327,1%


(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

Trong Quý 2/2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 206,2% và 327,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

-    Đơn giá thuê giàn trong Q2/2017 giảm từ 35%-40% so với Q2/2016;
-    Không có giàn khoan thuê hoạt động trong Q2/2017 so với 01 giàn hoạt động trong Q2/2016;
-    Giàn PV DRILLING V không hoạt động trong Q2/2017;
-    Khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan trong Q2/2017 giảm 30%-40% so với cùng kỳ.

So với Q1/2017, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của PV Drilling trong Q2/2017 có nhiều cải thiện, lỗ ít hơn 155 tỷ đồng chủ yếu do hiệu suất sử dụng giàn tự nâng trong Q2/2017 đạt gần 70%, tăng 33% so với Q1/2017. Bên cạnh đó, cùng với việc thị trường dầu khí đang có những tín hiệu tích cực, PV Drilling kỳ vọng đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.


Trân trọng,
 
Tải Báo cáo:
 
- BCTC Hợp nhất Q2/2017: Link
- BCTC Cty mẹ Q2/2017: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
26,362,290Lượt truy cập