Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 1/2020(29/04/2020)

PV Drilling công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q1/2020 như đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm:
- Công văn CBTT và giải trình Công ty Mẹ và Hợp nhất Q1/2020: Link
- BCTC Hợp Nhất Q1/2020: Link
- BCTC Công ty Mẹ Q1/2020: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,655,462Lượt truy cập