Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 1/2018(27/04/2018)


PV Drilling CBTT Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q1/2018, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:

 

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

Q1/2018

Q1/2017

% tăng/giảm

Q1/2018

Q1/2017

% tăng/giảm

Doanh thu

554.7

338.2

64%

1,105.7

503
120%

Lợi nhuận sau thuế (*)

(175.0)

(167.6)

-4%

(239.3)

(200.9)

-19%

(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

Trong Quý 1/2018, Doanh thu của Công ty Mẹ và Hợp nhất tăng tương ứng 64% và 120% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ và Hợp nhất giảm lần lượt 4% và 19%, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

-    Tăng số lượng giàn khoan tự nâng hoạt động (2,8 giàn so với 1,4 giàn); tuy nhiên, do đơn giá thấp và chi phí cố định cao (lãi vay libor tăng hơn 1.5% so với cùng kỳ; khấu hao tăng khi giàn khoan hoạt động nhiều hơn) dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.
-    Tăng doanh thu hoạt động thương mại với biên lợi nhuận thấp;
-    Đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan trong Q1/2018 tiếp tục giảm sút do cạnh tranh ngày càng gay gắt;

PV Drilling CBTT BCTC HN và Cty Mẹ Quý 1/2018 về biến động kết quả hoạt động kinh doanh với nội dung như trên và đảm bảo những thông tin trên hoàn toàn trung thực. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Q1/2018 đồng thời được PV Drilling đăng tải trên website: http://www.pvdrilling.com.vn

Trân trọng,
 
Tải Báo cáo:
 
- BCTC Hợp nhất Q1/2018: Link
- BCTC Cty mẹ Q1/2018: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
30,809,629Lượt truy cập