Thông báo

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015(16/11/2016)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

Xem chi tiết: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
22,764,745Lượt truy cập