Thông báo

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(09/08/2019)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như đính kèm.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây: Link

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,574,374Lượt truy cập