Thông báo

Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty năm 2017 của PV Drilling(30/01/2018)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng công bố đến Quý cổ đông Bản cung cấo thông tin về Quản trị Công ty năm 2017 của PV Drilling.

Xem chi tiết:
Link

Trân trọng,
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
32,408,480Lượt truy cập