Nghị quyết

Nghị quyết Hội đồng quản trị của PV Drilling về việc Thông qua các hợp đồng và giao dịch của PV Drilling và một số công ty thành viên(27/04/2020)

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng và giao dịch của PV Drilling và một số công ty thành viên như file đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,653,469Lượt truy cập