Nghị quyết

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018(01/03/2018)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 như đính kèm.

Đính kèm: Link

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,418,693Lượt truy cập