Nghị quyết

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Liên doanh PV Drilling Overseas

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị PV Drilling số 01/01/2013/NQ-HĐQT ngày 22/1/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư thành lập Liên doanh PV Drilling Overseas để đầu tư và vận hành giàn khoan dầu khí.

Xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.

 

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,334,571Lượt truy cập