Nghị quyết

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ làm "Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký của Tổng Công ty PV Drilling”(18/06/2018)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ làm “Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký của Tổng Công ty PV Drilling”

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ làm “Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký của Tổng Công ty PV Drilling” như đính kèm.

Đính kèm: Link

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,334,538Lượt truy cập