Nghị quyết
Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chương trình ESOP

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị PV Drilling về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu PVD theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,418,654Lượt truy cập