Nghị quyết
Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt phương án thưởng cổ phiếu cho CBCNV

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị PV Drilling về việc phê duyệt phương án thưởng cổ phiếu cho CBCNV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 02/9/2013/NQ-HĐQT ngày 17/9/2013 đã công bố thông tin trước đó.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
35,182,233Lượt truy cập