Nghị quyết

Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ(18/12/2014)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị PV Drilling về việc phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ.

Đính kèm: Link

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,419,134Lượt truy cập