Nghị quyết

Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị PV Drilling số 02/03/2013/NQ-HĐQT ngày 21/3/2013 về việc phê duyệt Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây

Trân trọng.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
29,963,261Lượt truy cập