Nghị quyết

CBTT về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu(04/08/2014)

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 01/8/2014/NQ-HĐQT ngày 4/8/2014 về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu như file đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: NQ 01/8/2014/NQ-HĐQT
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,418,987Lượt truy cập