Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(12/04/2019)

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, sáng thứ Sáu, ngày 26/4/2019 (đón khách từ 08 giờ).

2. Địa điểm: Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, số 141 Đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

3. Nội dung chính:Quý cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan tới Đại hội trên trang thông tin điện tử (website) của PV Drilling tại địa chỉ: www.pvdrilling.com.vn.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu PVD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là 27/3/2019) đều có quyền tham dự họp.

- Quý cổ đông không thể đến tham dự họp được uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Quý cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự họp vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cổ đông).

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp cho PV Drilling trước 16h00 ngày 22/4/2019 theo số Điện thoại: +84-28-39142012 (Ext: 0) hoặc số Fax: +84-28-39142021 hoặc Email: trangcm@pvdrilling.com.vn hoặc theo đường thư (Bì thư đính kèm).
 
- Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông liên hệ: Chị Hoàng Thị Thu Hà - Tổ Thư ký HĐQT (Ext: 101), hoặc Anh Bùi Trọng Nguyên - Bộ phận Quan hệ cổ đông (Ext: 202).

Trân trọng./.
TM. Hội đồng quản trị
Phó Chủ tịch
(Đã ký)
Đỗ Đức Chiến

Đính kèm:
Mẫu Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
Mẫu Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,484,924Lượt truy cập