Tài liệu thuyết trình

Tài liệu thuyết trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2010(23/04/2010)

Quý cổ đông có thể download Tài liệu thuyết trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2010 tại đây
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,138,142Lượt truy cập