Phân tích

Tháng 2/2010: Cập nhật thông tin về PV Drilling (theo nguồn từ VinaSecurities)(01/02/2010)

VinaSecurities cập nhật dự báo về PVD dựa trên việc kiểm soát chi phí tốt hơn dự kiến ban đầu. Thông tin chi tiết về dự báo trong tài liệu đính kèm.
Vui lòng download file tại đây
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,115,859Lượt truy cập