Gửi hồ sơ qua email
Đây là phương pháp được PV Drilling khuyến khích.
Ứng viên quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại PV Drilling vui lòng gởi hồ sơ cho chúng tôi qua email recruitment@pvdrilling.com.vn
Lưu ý: 
Ứng viên vui lòng đặt tiêu đề cho email ứng tuyển theo cú pháp:
TEN VA HO_TEN VI TRI UNG TUYEN
Ví dụ: BE NGUYEN THI_CHUYEN VIEN PHAP CHE
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,349,440Lượt truy cập