Gửi hồ sơ qua bưu điện
Ứng viên quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại PV Drilling vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển trong hồ sơ ứng tuyển và gởi cho chúng tôi theo địa chỉ đã được ghi tại thông báo tuyển dụng trong mục Danh sách việc làm.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,349,140Lượt truy cập