Môi trường làm việc
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một doanh nghiệp có quy mô rộng, trong một ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại.
- Chính sách tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và môi trường: hoạt động kinh doanh gắn liền với chăm sóc sức khỏe, áp dụng triệt để các biện pháp an toàn và nỗ lực bảo vệ môi trường, tuân thủ chặt chẽ các quy định và luật pháp Việt Nam và Quốc tế.Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,478,204Lượt truy cập