Đào tạo & Phát triển
Cung cấp cơ hội học tập liên tục và đa dạng nhắm đến việc phát triển nhân viên lên những tầm cao nghề nghiệp tương xứng với tiềm năng của mỗi người là cách mà PV Drilling thu hút, sử dụng và gìn giữ tài năng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh mới ngày càng nhiều thách thức:

- Xây dựng tiêu chuẩn và lộ trình phát triển năng lực cho các cấp bậc để làm cơ sở thiết lập chương trình đào tạo hàng năm, đào tạo dài hạn, đào tạo trong và ngoài nước;

- Các khoá đào tạo kỹ năng công tác, kiến thức chuyên môn, đào tạo chuyên gia, đào tạo quản lý … được tổ chức liên tục với chương trình thiết kế phù hợp với yêu cầu thực tế của PV Drilling và khả năng của những người tham dự;

- Hệ thống Giảng viên của PV Drilling được phát triển hài hoà từ lực lượng giảng viên nội bộ cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn mang tính đặc thù của PV Drilling cho đến lực lượng giảng viên cộng tác được PV Drilling chọn lọc cẩn thận bởi kinh nghiệm giảng dạy đã được đánh giá cao hoặc được giới thiệu bởi những tổ chức có uy tín nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên PV Drilling có thể tiếp thu những kiến thức, kỹ năng hiện đại, hiệu quả nhất.

- Hoạt động của Công ty PVD Training - một đơn vị thành viên của PV Drilling - trong những năm qua đã đẩy mạnh việc trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện đặc thù của ngành Dầu khí, chuẩn hoá giáo trình theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống giảng viên … để cung cấp dịch vụ huấn luyện, đào tạo cho PV Drilling và các Tổng Công ty trong tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Hoạt động Đào tạo đã và đang trở thành một trong những hoạt động chuyên nghiệp của PV Drilling.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,476,995Lượt truy cập