Tin tức
Ngày 12/04/2019, HĐQT PV Drilling đã ban hành Quyết định 01/04/2019/QĐ-HĐQT miễn nhiệm ông Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling và ban hành Quyết định ...
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Hội đồng quản trị PV Drilling trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling
PV Drilling thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trần Thái Thanh
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
32,379,067Lượt truy cập