Tài liệu

Chính sách An toàn - Chất lượng - Môi trường(17/08/2017)

Tại mọi nơi, mọi lúc, nhiệm vụ luôn được chú trọng hàng đầu của cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) là tuân thủ triệt để những yêu cầu của Hệ thống quản lý Sức khỏe – An toàn – Môi trường - Chất lượng (HSEQ) nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của PV Drilling.

Chúng tôi cam kết thực hiện theo các nguyên tắc sau trong công việc hàng ngày:

1. Mọi rủi ro có nguy cơ gây hại cho con người, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tài sản, danh tiếng và sự toàn vẹn của khách hàng và PV Drilling đều có thể được ngăn ngừa hoặc giảm thiểu.
2. Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu khác trong ngành.
3. Nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất, nhân lực được đào tạo, đủ năng lực và luôn thực hiện cải tiến liên tục.
4. Các cơ sở sản xuất và kinh doanh của PV Drilling luôn được quản lý bằng những biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chính sách này được áp dụng cho tất cả cán bộ, nhân viên PV Drilling và các đối tác đang làm việc tại PV Drilling.


Tổng Giám đốc  PHẠM TIẾN DŨNG

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
36,774,477Lượt truy cập