Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 9/2013(02/10/2013)


 

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Hoàng Văn Độ

Deck Pusher

Nguyễn Trọng Bình

Roustabout

Đỗ Ngọc Mùi

C/Painter

Giàn PV Drilling II

Nguyễn Văn Thìn

Lead Roustabout

Bùi Văn Kiều

Floorman

Trương Thanh Tuấn

Electrician

Giàn PV Drilling III

Trần Văn Thắng

Derrickman

Achyar

Crane Operator

Đậu Quốc Hùng

Roustabout

Giàn PV Drilling V

Đặng Tiến Cảnh

Floorman

Lê Anh Quân

Pumpman

Phạm Xuân Tiến

Lead R/A

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,440,865Lượt truy cập