Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn thang 8 năm 2014(05/09/2014)

Tháng 8

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Đỗ  Văn Biên

Floorman

Lưu Văn Đức

Head Roustabout

Đỗ Ngọc Mùi

Chief painter

Giàn PV Drilling II

Trần Thế Đăng

Scafford Supervisor

Phạm Văn Thắng

Asst Driller

Phạm Văn Tân

Welder

Giàn PV Drilling III

Nguyễn Văn Quang

Floorman

Lê Văn Hoàn

Floorman

Tô Văn Định

Deck Pusher

Giàn PV Drilling V

Đoàn Cao Thương

Floorman

Trần Văn Nhân

Floorman

Trần Minh Đại

Operator

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,442,711Lượt truy cập