Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 7 năm 2014(04/08/2014)

Tháng 7

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Mai Văn Chương

Pumpman

Nguyễn Quốc Công

AD

Nguyễn Cao Phụng

Roustabout

Giàn PV Drilling II

Trần Mạnh Hải

Roustabout

Trương Thanh Tuấn

Night Electrician

Trịnh Bá Bình

Crane Operator

Giàn PV Drilling III

Cù Thanh Nhân

Head Painter

Đỗ Anh Tuấn

Roustabout

Trần Hoàng Dũng

Roustabout

Giàn PV Drilling V

Nguyễn Trọng Giang

FM

Bùi Nang Nam

FM

Trương Anh Quốc

Electrician

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,442,882Lượt truy cập