Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 6/2013(09/08/2013)

 

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

 

Nguyễn Thế Trường

Asst Driller

Trần Văn Đức

Scaffolder

Nguyễn Thanh Tuấn

Asst Crane-op

Giàn PV Drilling II

Phạm Tiến Trung

Asst Driller

Cù Đình Tùng

Electrician

Trần Ngọc Đức

Mechanic

Giàn PV Drilling III

Phạm Tuấn Anh

D/M

Nga

A/D

Đậu Quốc Hưng

RSTB

Giàn PV Drilling V

Đặng Tiến Cảnh

Floorman

Bùi Sỹ Quyền

AB.Seaman

Nguyễn Ngọc Minh

Utility

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,441,959Lượt truy cập