Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 6 năm 2014(05/07/2014)

Tháng 6

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Nguyễn Trần Thành

Project Supervisor

Nguyễn Văn Công

Floorman

Thái Khắc Cương

Roustabout

Giàn PV Drilling II

Bùi Xuân Điệp

Chief Cook

Đặng Hữu Lợi

Asst Crane Op

Nguyễn Trung Kiên

Asst Driller

Giàn PV Drilling III

Nguyễn Tài Anh Chương

Asst Crane Op

Đỗ Văn Luân

Roustabout

Tô Văn Định

Deck Pusher

Giàn PV Drilling V

Lê Văn Phương

FM

Tô Thanh Hải

AD

Lê Hồng Sơn

DerrickmanĐịa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,443,011Lượt truy cập