Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan
Khen thưởng an toàn tháng 5/2010

Chúc mừng các cá nhân có đóng góp tích cực vào hệ thống quan sát an toàn - PVD Observation cards của PV Drilling

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Võ Văn Định

Welder

Nguyễn Duy Kiên

Roustabout

Hoàng Trung Kiên

Motorman

Giàn PV Drilling II

Trương Thanh Tuấn

Asst Electrician

Nguyễn Thanh Cường

Painter

Vũ Đức Hùng

Floorman

Giàn PV Drilling III

Nguyễn Văn Thịnh

Baker

Lê Văn Hoàn

Roustabout

Trần Thanh Tùng

Floorman

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,442,863Lượt truy cập