Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 4 năm 2014(05/05/2014)

Tháng 4

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Hoang Van Do

Deck Pusher

Do Van Bien

Floorman

Thai Khac Cuong

Roustabout

Giàn PV Drilling II

To Thang

Head Roustabout

Le Dang Thanh

Painter

Truong Thanh Tuan

Night Electrician

Giàn PV Drilling III

Kieu Phuc Tien

Painter

Do Nguyen Giap

Floorman

Nguyen Xuan Hung

Pumpman

Giàn PV Drilling V

Bui Nang Nam

Floorman

Nguyen Van Trung

Pumpman

Bui Van Chuong

DerrickmanĐịa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,443,370Lượt truy cập