Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 3/2014(04/04/2014)

Tháng 3

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

 

Nguyen Duy Kien

Derrickman

Le Dinh Doan

Utility

Nguyen Cao Phong

Roustabout

Giàn PV Drilling II

Nguyen Van Thin

Lead Roustabout

Dinh Van Chau

Pumpman

Tran Duc Ngo

Asst Crane Op

Giàn PV Drilling III

Nguyen Van Phuong

Floorman

Nguyen Quang Vuong

Electrician

Ng Tai Anh Chuong

Assist Crane Operator

Giàn PV Drilling V

Pham Tien Diep

Floorman

Hoang Trung Hieu

Floorman

Pham Đinh Hoi

Floorman

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,440,139Lượt truy cập