Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 2/2014(04/03/2014)

Tháng 2

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

 

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Cao Huu Trung

Floorman

Hoang Van Do

Deckpusher

Do Viet Long

Roustabout

Giàn PV Drilling II

Tran Ngoc Duc

Mechanic

Tran Van Manh

AD

Mustafa

Crane Operator

Giàn PV Drilling III

Hoang Canh Phu

Roustabout

Pham Manh Dung

Derrickman

Cu Thanh Nhan

Head Painter

Giàn PV Drilling V

Nguyen Khac Ngoc

Roustabout

Tran Van Hoang

Lead AB

Pham Van Tuan

Electrician

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,440,370Lượt truy cập