Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan
Khen thưởng an toàn tháng 11/2010

Chúc mừng các cá nhân có đóng góp tích cực vào hệ thống quan sát an toàn trên các giàn khoan của PV Drilling

 

Giải thưởng

"Người chủ động"

Giải thưởng

"Người cẩn trọng"

Giải thưởng

"Người tận tâm"

Giàn PV Drilling I

Nguyễn Văn Thảo

Scaffolder

Trần Đăng Phước

Assistant Driller

Nguyễn Thanh Phong

Cook BFC

Giàn PV Drilling II

Nguyễn Chiến Công

Motorman

Nguyễn Đông Hải

Scaffoler

Trần Nam Thắng

Scaffolder

Giàn PV Drilling III

Huỳnh Quốc Dũng

Day Mechanic

Lê Văn Hoàn

Head Roustabout

Phạm Tuấn Anh

Roughneck

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,442,979Lượt truy cập