Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 10/2013(04/11/2013)

Giải thưởng
Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Trần Minh Kiên

Roustabout

Nguyễn Văn Chương

Floorman

Đỗ Văn Biên

Floorman

Giàn PV Drilling II

Võ Văn Hoạt

Floorman

Nguyễn Huy Tú

ABC

Nguyễn Chí Thắng

Floorman

Giàn PV Drilling III

Vương Nguyên Quang

Electrician

Trần Minh Tâm

A/ Driller

Trần Văn Mạnh

Pumpman

Giàn PV Drilling V

Phạm Hữu Ba

Lead R/A

Bùi Thanh Nguyên

Derrickman

Đinh Văn Chuyên

Catering

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,440,006Lượt truy cập