Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan
Khen thưởng an toàn tháng 10/2010

Chúc mừng các cá nhân có đóng góp tích cực vào hệ thống quan sát an toàn trên các giàn khoan của PV Drilling

 

Giải thưởng

"Người chủ động"

Giải thưởng

"Người cẩn trọng"

Giải thưởng

"Người tận tâm"

Giàn PV Drilling I

Hồ Sỹ Phụng

Floorman

Vũ Toàn Thắng

Head roustabout

Nguyễn Quý Long

Cook

Giàn PV Drilling II

Vo Thanh Gan

Day Mechanic

Pham Van Bang

Floorman

Pham Van Tan

Welder

Giàn PV Drilling III

Trần Minh Tâm

Floorman

Trần Thiện

Floorman

Vũ Hùng Anh

Warehouseman

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,441,379Lượt truy cập