Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan
Khen thưởng an toàn tháng 10/2010 từ khách hàng Transocean

Chúc mừng anh Nguyễn Văn Khoa - Roustabout nhận giải thưởng Thẻ quan sát an toàn có giá trị nhất trong tuần (ngày 23/10/2010) từ khách hàng Transocean.Chúc mừng anh Giang Tấn Đạt - Asst. Driller nhận giải thưởng Thẻ quan sát an toàn có giá trị nhất trong tuần từ khách hàng Transocean.Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,414,774Lượt truy cập