Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan
Khen thưởng an toàn tháng 09/2010

Chúc mừng các cá nhân có đóng góp tích cực vào hệ thống Quan sát an toàn trên các giàn khoan của PV Drilling

 

Giải thưởng

"Người chủ động"

Giải thưởng

"Người cẩn trọng"

Giải thưởng

"Người tận tâm"

Giàn PV Drilling I

Nguyễn Công Cường

Crane Operator

Nguyễn Văn Chương

Floorman

Hoàng Trung Kiên

Motorman

Giàn PV Drilling II

Trần Văn Mạnh

Pumpman

Từ Đức Tân

Scaffolder

Nguyễn Thành Cường

Painter

Giàn PV Drilling III

Đặng Vũ Hưng

Pumpman

Nguyễn Công Chức

Asst. Driller

Đỗ Hoàng Dũng

Day Electrician

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,441,881Lượt truy cập