Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 08/2013(12/09/2013)

 

 

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

 

Đỗ Văn Biên

Floorman

Thái Khắc Cương

Roustabout

Nguyễn Thanh Tuấn

Asst Crane

Giàn PV Drilling II

Trịnh Bá Bình

Crane Operator

Đỗ Quang Mịch

Asst Barge Capt

Nguyễn Khắc Quyết

Deck Pusher

Giàn PV Drilling III

Mai Văn Tiến

Floorman

Nguyễn Lê Đức

Floorman

Lại Văn Hải

A/D

Giàn PV Drilling V

Bùi Văn Chương

Derrick man

Huỳnh Kim Đạt

AD

Nguyễn Trọng Giang

Floorman

 

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,442,991Lượt truy cập