Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan
Khen thưởng an toàn tháng 08/2010

Chúc mừng các cá nhân có đóng góp tích cực vào hệ thống Quan sát an toàn - PVD Observation cards trên các giàn khoan của PV Drilling

 

Giải thưởng

"Người chủ động"

Giải thưởng

"Người cẩn trọng"

Giải thưởng

"Người tận tâm"

Giàn PV Drilling I

Đồng Văn Trung

Electrician

Võ Thanh Toàn

Derrickman

Ngô Quang Hiển

BFC

Giàn PV Drilling II

Đặng Văn Chính

Head Roustabout

Dương Văn Mạnh

Assistant Driller

Hoàng Mỹ Tùng

Floorman

Giàn PV Drilling III

Đoàn Văn Hùng

Floorman

Nguyễn Trung Tín

Pumpman

Nguyễn Đức Toàn

Cook

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,439,429Lượt truy cập