Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 07/2010(31/07/2010)

Chúc mừng các cá nhân có đóng góp tích cực vào hệ thống quan sát an toàn - PVD Observation cards của PV Drilling

 

Giải thưởng

"Người chủ động"

Giải thưởng

"Người cẩn trọng"

Giải thưởng

"Người tận tâm"

Giàn PV Drilling I

Trần Công Giáo

Deckpusher

Trần Văn Kiên

Scaffolder

Nguyễn Phụng Tuấn

Mechanic

Giàn PV Drilling II

Nguyễn Văn Thìn

Roustabout

Nguyễn Khắc Quyết

Crane Operator

Nguyễn Thạch Cường

Painter

Giàn PV Drilling III

Huỳnh Quốc Dũng

Day Mechanic

Trần Văn Huy

Welder

Nguyễn Tài Anh Chương

BFC

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,442,201Lượt truy cập