Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan
Khen thưởng an toàn tháng 06/2010

Chúc mừng các cá nhân có đóng góp tích cực vào hệ thống quan sát an toàn - PVD Observation cards của PV Drilling


Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Ngô Thanh Đoàn

Desk Pusher

Nguyễn Xuân Thủy

Mechanic

Đinh Xuân Hòa

Derrickman

Giàn PV Drilling II

Nguyễn Đình Trung

Ultility

Trịnh Bá Bình

Crane Op

Cù Đình Tùng

Asst. Elec

Giàn PV Drilling III

Hồ Trọng Đồng

Floorman

Zainal Abidin

Crane Op

Trần Văn Mạnh

PumpmanAnh Trần Văn Mạnh - Zainal Abidin - Hồ Trọng Đồng: đoạt giải thưởng của
giàn PV Drilling III

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,439,920Lượt truy cập