Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 01/2014(04/02/2014)

Tháng 1

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Tran Binh Dan

Head Roustabout

Nguyen The Truong

Asst Driller

Ho Van Quynh

PSV Utility

Giàn PV Drilling II

Le Dang Nguyen

Motorman

Trinh Ba Binh

Crane Operator

Luong Van Hoang

Radio Operator

Giàn PV Drilling III

Dinh Van Thuong

Floorman

Ng Tai Anh Chuong

Head R/A

Vu Van Tuong

Cementer

Giàn PV Drilling V

Tran Van Nhan

AB

Bui Van Chuong

Floorman

Doan Cao Thuong

Floorman

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,442,372Lượt truy cập