Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng An toàn năm 2017(11/08/2017)

Từ khi đưa giàn khoan đầu tiên vào hoạt động vào tháng 3/2007, chương trình Thưởng An toàn được bắt đầu áp dụng trên các giàn khoan của PV Drilling. Thể hiện cam kết cao của lãnh đạo Tổng Công ty đối với công tác an toàn, chương trình Thưởng An toàn nhằm tuyên dương những thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động đồng thời tạo cơ hội chia sẻ và tạo cảm hứng cho toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc trên giàn khoan.

Nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn, Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã thiết lập mục tiêu vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố mất thời gian lao động (Zero LTI). Chương trình Thưởng An toàn được thiết lập trên cơ sở kết quả triển khai hệ thống thẻ báo cáo các quan sát liên quan đến an toàn cũng như thành tích định kỳ đạt được các mục tiêu an toàn đã được đặt ra. Mọi quan sát trong các lĩnh vực an toàn, sức khỏe, môi trường từ hệ thống Thẻ quan sát sẽ được ghi lại và phân tích. Hàng tháng, ba người có thẻ quan sát xuất sắc nhất sẽ được nhận giải thưởng, xét theo ba tiêu chí:

-    Giải Chủ động dành cho người thể hiện thái độ chủ động nhất
-    Giải Cẩn trọng dành cho người mà nội dung báo cáo có tiềm năng gây tác động nhất
-    Giải Tận tâm dành cho người đề xuất giải pháp khắc phục tốt nhất

Định kỳ mỗi quý hoặc mỗi năm, khi giàn đạt mục tiêu “hoạt động an toàn không để xảy ra sự cố mất thời gian lao động hoặc sự cố được ghi nhận” (theo tiêu chuẩn IADC), giải thưởng an toàn sẽ được trao cho tất cả các thành viên làm việc trên giàn.

Tại các căn cứ và cơ sở sản xuất trên bờ của PV Drilling, chương trình Thưởng An toàn cũng được áp dụng nhằm tuyên dương thành tích xuất sắc trong hoạt động An toàn, Sức khỏe, Môi trường của các cá nhân và tập thể. Tiền thưởng an toàn thuộc thu nhập phải đóng thuế thu nhập cá nhân và không nằm trong thỏa thuận về tiền thưởng trong Hợp đồng lao động đã được ký kết giữa PV Drilling và người lao động.

Trong hơn mười năm qua, việc thực hiện liên tục chương trình Thưởng An toàn đã chứng tỏ sự cam kết cao của Ban lãnh đạo Tổng Công ty đối với công tác an toàn, đặc biệt trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Khen thuong AT 2017.pdf
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,442,814Lượt truy cập