Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan
Giàn Topaz Driller khen thưởng an toàn

Ông Dave Etter - OIM của giànTopaz Drillerđã trao giải thưởng an toàn tháng 7 cho anh Huỳnh Hoàng Báo - Assisitant Crane Operator - nhân viên của Công ty PVD Offshore vì những đóng góp của anh cho hệ thống quản lý an toàn trên giàn Topaz Driller


Chúc mừng anh Báo

Đồng thời, Ông Dave Etter cũng trao phần thưởng an toàn cho anh Nguyễn Công Minh - Roustabout, nhân viên PVD Offshore, tham gia tích cực vào hệ thống ghi nhận an toàn của giàn Topaz Driller

Chúc mừng anh Minh

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,443,016Lượt truy cập